Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ekonomiczne i finansowe bazy danych
Instytucja zamawiająca:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Data publikacji w witrynie TED:
03/06/2019
Termin nadsyłania ofert:
03/07/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Dane dotyczące pożyczek papierów wartościowych
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Najlepsza relacja jakości do ceny
FR101