Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Identyfikacja i ocena rozwoju wydarzeń w przypadku jednego z zawodów sektorowych...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
29/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
27/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Identyfikacja i ocena rozwoju wydarzeń w przypadku jednego z zawodów sektorowych na podstawie dyrektywy 2005/36/WE – Cześć 2: Zawód farmaceuty
Badanie powinno zapewnić konieczne informacje ogólne i ocenę, służące wsparciu Komisji w podjęciu opartej na informacjach decyzji na temat stosowności i ewentualnego zakresu zmian dyrektywy 2005/36/WE, ze zmianami, w odniesieniu do minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia farmaceuty.
Najlepsza relacja jakości do ceny
BE