Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi ochrony na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europ...
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
06/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
25/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Usługi ochrony na rzecz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Zamówienie jest podzielone na 2 części i w jego wyniku zostaną zawarte 2 odrębne umowy, tj. 1 umowa w odniesieniu do każdej części. Umowa (umowa ramowa o usługi) dotycząca części 2 zostanie podpisana między wybranym wykonawcą a EMCDDA. Zamówienie na obydwie części zostanie udzielone temu samemu wykonawcy, dlatego od oferentów wymaga się złożenia oferty na część 1 i część 2.
Najlepsza relacja jakości do ceny
PT170