Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
rachunki aktywów środowiskowych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
02/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
27/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Wsparcie przy zatwierdzaniu i rozwoju rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych
Zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 1 obejmuje:— wspieranie Eurostatu w procesie gromadzenia, zatwierdzania i szacowania danych oraz uzupełniania luk, w dziedzinie statystyki rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych,— wspieranie analizy danych, oceny jakości i rozpowszechniania w dziedzinie statystyki rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych,— utrzymywanie, ulepszanie i obsługę istniejących narzędzi informatycznych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych, bardziej wydajnych, kompleksowych i spójnych narzędzi informatycznych, które będą zgodne ze środowiskiem informatycznym Eurostatu, do wypełniania kwestionariuszy przez kraje, sprawdzania danych przez kraje i do zatwierdzania analizy i rozpowszechniania danych Eurostatu,— wspieranie metodologicznego rozwoju rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych i opracowywanie nowych zbiorów danych w dziedzinie rachunków środowiskowo-ekonomicznych przez Eurostat.
Najlepsza relacja jakości do ceny
LU