Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi ochrony na rzecz Delegatury Unii Europejskiej w Kanadzie — część 1: Ochro...
Instytucja zamawiająca:
European External Action Service (EEAS)
Data publikacji w witrynie TED:
05/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
27/01/2020
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Ochrona
Wykonawca zapewni zasoby ludzkie i materialne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia, za które odpowiada instytucja zamawiająca.
Najlepsza relacja jakości do ceny
00