Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Roboty budowlane na rzecz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
14/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
27/11/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Realizacja robót budowlanych lub remontowych
Zakres usług odpowiadających części 1: realizacja robót budowlanych lub remontowych jest następujący:1) materialna realizacja robót budowlanych i/lub remontowych, których budżet projektu jest wyższy niż 60 000 EUR i niższy lub równy 750 000 EUR (budżet realizacji zamówienia), na podstawie dokumentacji technicznej realizacji, w tym dostawa i instalacja sprzętu i wszystkich materiałów, testy i próby, robocizna i metody budowlane, gwarantowanie przestrzegania terminów, cen i jakości określonych w projektach i/lub dokumentacji technicznej;2) oddanie do użytkowania obiektów, których dotyczy każda wykonana praca lub instalacja;3) sprzątanie po robotach;4) dostarczanie dokumentacji powykonawczej związanej z realizacją robót lub instalacją;5) konserwacja naprawcza instalacji w powiązanym okresie gwarancyjnym. Konserwacja zapobiegawcza zostanie obowiązkowo przypisana głównemu wykonawcy zajmującemu się konserwacją na rzecz EUIPO, jak wskazano w umowie;6) wszystkie działania techniczne, administracyjne, organizacyjne i kontrolne konieczne w celu zagwarantowania wymaganego poziomu jakości robót, realizowanych instalacji i zmian operacyjnych.
Najlepsza relacja jakości do ceny
ES521