Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badania środowiskowe
Instytucja zamawiająca:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Data publikacji w witrynie TED:
09/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
09/12/2019
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Umowa ramowa dotycząca łagodzenia skutków oddziaływania na środowisko — zwiększona zdolność do oceny środków politycznych
Przedmiotem umowy jest aktualizacja, wzmocnienie i zatwierdzenie możliwości modelowania w systemie AERO-MS w celu wsparcia oszacowania kosztów i korzyści w wielu przyszłych ocenach polityki. Powyższe obejmuje zdolność do oceny różnych wariantów polityki w zakresie ochrony środowiska w lotnictwie w oparciu o dokładną charakterystykę przemysłu lotniczego oraz zdolność do współdziałania z innymi bazami danych i modelami.
Najlepsza relacja jakości do ceny
DEA23