Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Tytuł:
Umowa ramowa dotycząca oceny, oceny wpływu i zgodności, wsparcia w zakresie poli...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data publikacji w witrynie TED:
04/02/2020
Termin nadsyłania ofert:
14/04/2020
Status:
Zamknięte
Informacje o części
3
Ocena zgodności i usługi analiz prawnych w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów
W ogólnym ujęciu zadania w ramach tej części będą polegały na wspieraniu dyrekcji generalnej jedynie poprzez analizę, ocenę i ewaluację ram prawnych, struktur instytucjonalnych i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w grupie państw trzecich, danym państwie trzecim lub jego części, lub organizacji międzynarodowej/regionalnej. Ocena tych ram zostanie przeprowadzona w odniesieniu do ram prawnych UE. Może to dotyczyć krajów, w których obowiązuje jednolite prawo o ochronie danych, oraz krajów o złożonych ramach ochrony danych (np. niedawne przepisy sektorowe lub kilka warstw prawodawstwa). Badanie dotyczy zarówno przekazywanie danych do celów handlowych, jak i egzekwowania prawa. Może ono obejmować ocenę warunków dostępu rządu w celu egzekwowania prawa / bezpieczeństwa narodowego.
Najlepsza relacja jakości do ceny
BE1