Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Podmiot zewnętrzny zajmujący się ubezpieczeniami opłacanymi przez pracodawcę — z...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
10/04/2020
Termin nadsyłania ofert:
04/06/2020
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Zarządzanie profilaktyką zdrowotną
Celem jest wybór usługodawcy do centralnego zarządzania świadczeniem pełnych badań lekarskich dla korzystających (część II), tj. organizacji, która zarządza ocenami w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej dla grupy EBI. Usługodawca zapewni również sieć placówek opieki medycznej, w których beneficjenci będą mogli przejść ujednolicone i wysokiej jakości profilaktyczne badania lekarskie.Usługodawca będzie efektywnie współpracował z dostawcą usług w dziedzinie ochrony zdrowia Grupy EBI i wyznaczonym przez EBI kierownikiem projektu z działu relacji z pracownikami i ich dobrostanu.
Najlepsza relacja jakości do ceny
LU