Szczegóły ogłoszenia o przetargu

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Tytuł:
Usługi szkolenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w siedzibach Par...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Data publikacji w witrynie TED:
18/09/2020
Termin nadsyłania ofert:
04/11/2020
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1-SECO-BE
Kursy pierwszej pomocy i szkolenia przeciwpożarowe w Belgii
Szkolenia podstawowe i przypominające muszą być w pełni zgodne z programami przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i przepisach obowiązujących w chwili, gdy mają one miejsce. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 282 sesje szkoleniowe. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Najniższa cena
BE
Additional CPV Supplementary CPV
80562000
80550000