Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa mebli biurowych
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
09/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
17/11/2015
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Meble biurowe (z wyłączeniem foteli biurowych)
Meble biurowe (z wyłączeniem foteli biurowych), jak określono w dokumentacji przetargowej.
Nie dotyczy