Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie krajowych badań zwyczajów żywieniowych prowadzonych zgodnie z metodolog...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
12/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
07/08/2015
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
„Badanie dzieci”, obejmujące osoby badane w wieku od 3 miesięcy do 9 lat
Cel 1: dostosowanie lub opracowanie metod prowadzenia krajowych badań zwyczajów żywieniowych zgodnie z wytycznymi EFSA w zakresie metodologii menu UE oraz przygotowanie i zapewnienie dla EFSA krajowych protokołów i powiązanych dokumentów; zebranie danych wraz z wcześniejszym pilotażowym zbiorem danych.Cel 2: przygotowanie i przekazanie EFSA danych na temat spożycia żywności i powiązanych informacji zebranych podczas badania, w formacie wymaganym przez EFSA.
Nie dotyczy