Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału (KPI 3)
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
07/05/2015
Termin nadsyłania ofert:
18/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacje o części
1
Akademicki przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie bezpośredniej umowy o usługi z niezależnym ekspertem zewnętrznym. Wykonawcy może zostać udzielona wyłącznie 1 część, nawet jeśli ubiega się on o obie części. Wykonawca przeprowadzi przegląd treści i sposobu prezentacji sprawozdań Trybunału.
Nie dotyczy