Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
LUCAS Badanie statystyczne dotyczące użytkowania gruntów/pokrycia terenu 2022
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
23/07/2021
Termin nadsyłania ofert:
08/09/2021
Status:
Zamknięte
Informacje o części
6
LUCAS 2022 – serwis pomocy, pomoc techniczna i kontrola jakości
Cele części 6:• przygotowanie uruchomienia badania statystycznego LUCAS 2022;• prowadzenie szkoleń dla kierowników projektów w odniesieniu do części 1–5 oraz kierowników badań w koordynacji z wykonawcą części 7 (DMT) i części 8 (szkolenie z użytków zielonych). Obecność kierownika projektu w ramach części 7 oraz osoby prowadzącej szkolenie DMT (część 7) jest wymagana przez cały czas;• zapewnienie pomocy technicznej oraz usługi kontroli jakości na rzecz Komisji i wykonawców badań (części 1–5) w ramach LUCAS 2022. W tej części usługi kontroli jakości obejmują kontrolę jakości danych zebranych w badaniu terenowym LUCAS 2022 oraz fotointerpretacji LUCAS 2022.Harmonogram wszystkich zadań w ramach tej części będzie zależeć w dużej mierze od postępów w realizacji części 1-5, co z kolei będzie uzależnione od warunków umownych i klimatycznych.Spośród łącznej liczby punktów ocenionych przez wykonawców części 1-5 (punkty fotointerpretacji cech krajobrazu, punkty na miejscu i punkty fotointerpretowane) wykonawca części 6 przeprowadzi następujące kontrole:– sprawdzi max. 10 000 punktów z fotointerpretacji na miejscu,– sprawdzi 66 660 punktów odwiedzonych w terenie,– dodatkowo sprawdzi 20 000 zdjęć na potrzeby anonimizacji,– sprawdzi 25 000 punktów z fotointerpretacji.
Najlepsza relacja jakości do ceny
1160000.00 EUR
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000