Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Kształcenie w zakresie przywództwa i zarządzania
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
29/11/2021
Termin nadsyłania ofert:
31/01/2022
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Kształcenie w zakresie podstaw przywództwa i zarządzania
Program „Podstawy przywództwa i zarządzania”: usługi świadczone w ramach niniejszego programu obejmują szkolenia mające na celu rozwój kompetencji w zakresie zarządzania innymi osobami i przechodzenia od roli specjalisty do roli lidera zespołu.
Najlepsza relacja jakości do ceny
1000000.00 EUR
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
79420000
80570000
79632000
80532000
80521000