Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
FRANET — Zbieranie danych i badania na temat zagadnień dotyczących praw podstawo...
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Data publikacji w witrynie TED:
17/01/2022
Termin nadsyłania ofert:
21/02/2022
Status:
Zamknięte
Informacje o części
08
FRANET — Usługi zbierania danych i badań na temat zagadnień dotyczących praw podstawowych — część 8 — Grecja
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie wykonawców, którzy będą świadczyć na rzecz instytucji zamawiającej usługi w zakresie badań i analiz dotyczących kwestii praw podstawowych.
Najlepsza relacja jakości do ceny
1,300,000.00 EUR
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
79315000