Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Realizacja programu szkoleń dla młodych dziennikarzy europejskich w Belgii, Bułg...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
13/06/2022
Termin nadsyłania ofert:
15/07/2022
Status:
Zamknięte
Informacje o części
10
Realizacja programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy europejskich w Hiszpanii
Wymagana jest ogólna usługa: organizacja i wdrożenie programu szkoleniowego poświęconego tematyce unijnej do 2 razy w roku, mającego na celu zwiększenie świadomości młodych dziennikarzy z UE w zakresie spraw europejskich w ogóle, a w szczególności zagadnień związanych z Parlamentem. Szkolenie ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia funkcjonowania UE, podkreślając znaczenie Parlamentu, demokracji parlamentarnej i wartości, na których się opiera. Grupą docelową tych szkoleń są młodzi specjaliści z siedzibą w państwach członkowskich UE, jako kluczowi propagatorzy i świadome przekaźniki.Program szkoleniowy obejmie moduł w Hiszpanii, a następnie moduł dla ograniczonej liczby dziennikarzy wybranych spośród uczestników pierwszego modułu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu.Zamówienie obejmuje następujące usługi szczegółowe:• organizacja i wdrożenie programu (1. moduł);• wybór uczestników (1. i 2. moduł);• działania komunikacyjne i popularyzatorskie.
Najlepsza relacja jakości do ceny
380000.00 EUR
ES
Additional CPV Supplementary CPV
80500000