Szczegóły ogłoszenia o przetargu

IMPORTANT NOTE: the date of 28/01/2016 is the last date for the 'dispatch' of tenders by the tenderer and NOT the 'receipt' of tenders by ENISA.
Tytuł:
Materiały z zakresu spraw publicznych oraz scenariuszy audiowizualnych na potrze...
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Data publikacji w witrynie TED:
18/12/2015
Termin nadsyłania ofert:
28/01/2016
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Przygotowanie materiałów audiowizualnych na potrzeby scenariusza ćwiczeń
Celem tego projektu jest przygotowanie scenariuszy wizualnych na potrzeby ćwiczeń; materiały te pomogą w prowadzeniu narracji w trakcie ćwiczeń Cyber Europe 2016.Prace zostaną wykonane w oparciu o następującą strukturę:1. pakiet roboczy 1 (PR1): symulowane wiadomości telewizyjne;2. pakiet roboczy 2 (PR2): przygotowanie materiału wizualnego wspomagającego scenariusz ćwiczeń;3. pakiet roboczy 3 (PR3): wizualny materiał promocyjny dotyczący przeprowadzonych działań.
Nie dotyczy