Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług wsparcia analitycznego i metodologicznego
Instytucja zamawiająca:
The European Labour Authority
Data publikacji w witrynie TED:
14/08/2023
Termin nadsyłania ofert:
28/09/2023
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Kompilacja i analiza danych ilościowych, metody mieszane.
Wykonawca tej części zamówienia zostanie poproszony o identyfikację, kompilację, analizę i prezentację danych statystycznych ze źródeł zewnętrznych, takich jak Eurostat lub inne instytucje UE, a także organy międzynarodowe, krajowe urzędy statystyczne, dane administracyjne na poziomie UE lub krajowym, dane ankietowe dostępne na poziomie międzynarodowym lub w krajach europejskich.
Najlepsza relacja jakości do ceny
7,500,000.00 EUR
SK010
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
73210000