Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przedłużenie działania przygotowawczego BEST w celu propagowania ochrony i zrówn...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
14/05/2013
Termin nadsyłania ofert:
02/09/2013
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Utworzenie i prowadzenie platformy interaktywnej
Część 1 — utworzenie i prowadzenie platformy interaktywnej — obejmuje następujące zadania: stworzenie zespołu roboczego ds. BEST, wspieranego przez regionalne centra wiedzy, utworzenie interaktywnej witryny internetowej i zarządzanie nią, powołanie komitetu sterującego i organizowanie dwa razy do roku jego posiedzeń, stwarzanie możliwości i ułatwianie wymiany informacji na temat dostępności środków finansowych, pozyskiwania funduszy i promocji oraz opracowanie strategii na rzecz BEST z uwzględnieniem bieżących przedsięwzięć i w ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ze społecznościami i społeczeństwem obywatelskim.
Nie dotyczy