Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zakup danych dotyczących taryf celnych oraz procedur i formalności na potrzeby b...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Data publikacji w witrynie TED:
11/05/2016
Termin nadsyłania ofert:
27/07/2016
Status:
Zamknięte
Informacje o części
25
Kambodża – formalności przywozowe
Dostarczenie i aktualizacja danych za okres od 1.1.2017 do 31.12.2018 dotyczących formalności przywozowych obowiązujących w Kambodży, które zostaną włączone do części bazy danych dostępu do rynków (MADB) dotyczącej procedur i formalności. Informacje będą dostępne po wprowadzeniu 4- lub 6-cyfrowego kodu wg klasyfikacji zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (HS), bądź opisu towarów. MADB dostępna jest w witrynie internetowej pod adresem: http://madb.europa.eu
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie