Detalii licitaţie

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Titlu:
Serviciile locale de monitorizare a suprafeței terestre Copernicus: producția de...
Autoritate contractantă:
European Environment Agency (EEA)
Data de publicare pe TED:
10/08/2016
Termen pentru primirea ofertelor:
26/09/2016
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
3
Natura 2000
Natura 2000 este o rețea de situri de bază de reproducție și odihnă pentru speciile rare și amenințate și unele tipuri de habitate naturale rare care se bucură de o protecție specială. Se cunoaște faptul că unele tipuri de habitate s-au deteriorat considerabil în întreaga UE. Acest lot va viza continuarea cartografierii acoperirii terenurilor/destinației terenurilor pentru siturile N2K (extindere geografică) cu o selecție de situri N2K pentru habitate de pășuni seminaturale și bogate în specii pentru 2012 și 2006 (în măsura în care pot fi utilizate, există date satelitare de foarte înaltă rezoluție disponibile pentru cele 2 date). În plus, contractul-cadru rezultat în urma acestei licitații pentru lotul 3 vizează prestarea de servicii de consultanță auxiliare producției stratului de date specificat mai sus.
cel mai economic