Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii juridice.
Autoritate contractantă:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data de publicare pe TED:
23/03/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
18/04/2017
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
1
Lotul 1: Dreptul comercial neerlandez, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție
Lotul 1: Contractele Europol sunt în general reglementate de dreptul Uniunii, completat, dacă este necesar, de dreptul neerlandez. Instanțele din Haga au competență în privința litigiilor legate de interpretarea și/sau aplicarea contractului. Întrucât Europol nu dispune de un avocat neerlandez calificat la nivel intern, are nevoie ocazional de consiliere juridică privind aspectele legate de dreptul comercial neerlandez. De asemenea, consilierea poate viza aspecte legate de condițiile de acordare a licențelor software și de interpretarea acestora în temeiul dreptului neerlandez, precum și aspecte legate de protecția vieții private și a datelor.
cel mai economic