Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii juridice.
Autoritate contractantă:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data de publicare pe TED:
23/03/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
18/04/2017
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
3
Lotul 3: Dreptul achizițiilor publice al UE, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului
Lotul 3: Europol dispune de experți juridici interni în domeniul achizițiilor publice. Aceasta înseamnă că activitățile de bază se vor realiza la nivel intern, iar consilierea juridică va viza detalii specifice (de exemplu, contribuții critice referitoare la apărările redactate de Europol), recomandări tactice și eventuale traduceri în limba franceză. Echipa juridică a Europol trebuie implicată și consultată în fiecare etapă a procedurilor.
cel mai economic