Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii juridice.
Autoritate contractantă:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data de publicare pe TED:
23/03/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
18/04/2017
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
4
Lotul 4: Dreptul comercial belgian, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție
Pentru lotul 4: Europol participă la procedurile de achiziții publice interinstituționale (adică procedurile de licitație organizate de Comisia UE în numele instituțiilor și agențiilor UE). Contractele rezultate în urma acestora sunt reglementate de dreptul belgian și intră în competența jurisdicțională a instanțelor din Bruxelles. Ocazional, Europol are nevoie de consiliere de specialitate privind dreptul comercial general belgian. De asemenea, consilierea poate viza aspecte legate de condițiile de acordare a licențelor software și de interpretarea acestora în temeiul dreptului belgian, precum și aspecte legate de protecția vieții private și a datelor.
cel mai economic