Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii de gestionare și de distribuire a corespondenței.
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
28/06/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
10/08/2017
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
1
Servicii de corespondență internă și de distribuire
Lotul 1 – serviciile de gestionare a corespondenței interne și a distribuirii constau în următoarele activități operaționale: activitatea 1.1 – servicii de distribuire a corespondenței interne; activitatea 1.2 – servicii de birouri centrale de corespondență; activitatea 1.3 – susținere în materie de documentație și de publicații; activitatea 1.4 – servicii de birou de corespondență digitală (opțiune). Termenii de referință oferă o descriere aprofundată a cerințelor serviciilor, precum și a serviciilor existente în prezent.
cel mai economic