Detalii licitaţie

Titlu:
Asigurări și asistență medicală pentru resurse umane în favoarea Grupului BEI.
Autoritate contractantă:
European Investment Bank (EIB)
Data de publicare pe TED:
08/09/2017
Termen pentru primirea ofertelor:
10/10/2017
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
1
Asigurarea costurilor medicale în caz de boală profesională și accident; sume forfetare pentru deces accidental și invaliditate în caz de deces sau invaliditate ca urmare a unui accident sau a unei boli profesionale
Grupul BEI dorește să încheie o asigurare împotriva riscurilor în numele personalului său și a altor beneficiari, conform definiției din caietul de sarcini, care să acopere accidentele (indiferent dacă aceste sunt de natură profesională sau nu), precum și bolile profesionale care apar la orice locație de la nivel mondial.
cel mai economic