Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizarea de servicii de mutare, de inventariere și de gestionare a depozitelor...
Autoritate contractantă:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data de publicare pe TED:
27/01/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
02/03/2018
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
1
Servicii de inventariere și gestionare a depozitelor
Lotul 1: Servicii de inventariere și gestionare a depozitelor. În acest sens, serviciile pentru care se depune ofertă vor avea ca scop gestionarea integrală a depozitelor de la recepția sau livrarea materialelor/bunurilor până la realizarea tuturor procedurilor operaționale necesare în vederea obținerii unei gestionări optime și eficiente. În plus, toate activitățile contractantului vor face obiectul gestionării sau supravegherii Departamentului de inventariere. În cadrul obligațiilor sale financiare privind gestionarea activelor imobilizate, Oficiul trebuie să realizeze în mod ciclic un exercițiu de inventar fizic al echipamentelor informatice și al mobilierului său (denumite în continuare IT și, respectiv, FM). Pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului-cadru care face obiectul prezentei invitații la licitație, se prevede organizarea a 2 exerciții fizice globale de inventariere, și anume IT și FM, și a 2 exerciții parțiale, și anume a 1 exercițiu privind IT exclusiv și a 1 exercițiu privind FM exclusiv. Nu se va organiza mai mult de 1 exercițiu de inventariere pe an.
cel mai economic