Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizarea de cursuri de formare pentru investigatorii de accidente
Autoritate contractantă:
European Maritime Safety Agency
Data de publicare pe TED:
16/06/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
13/07/2018
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
2
Curs avansat pentru investigatorii de accidente.
Obiectivul achiziției este de a identifica un lector(lectori) potrivit(potriviți) care să: — asiste formatorul (formatorii) EMSA conform punctelor enumerate în paragraful 2.2.1. Formatorul (formatorii) EMSA și contractantul vor discuta gradul de implicare exact, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de data la care urmează să se desfășoare formarea planificată. Modulele la care contractantul trebuie să asiste formatorul EMSA pentru furnizare vor avea un total estimat de 6 ore, — elaborarea conținutul, exercițiilor practice/ studiilor de caz aferente (desfășurate în sala de clasă) și furnizarea de module conform programei de curs în baza punctelor enumerate la paragraful 2.2.2 pentru un număr total estimat de 29 de ore. Contractantul trebuie să pregătească materiale de formare adecvate înainte de prima sesiune de formare și să le actualizeze între următoarele sesiuni, dacă este necesar, în funcție de feedback-ul participanților privind atingerea obiectivelor cursului, așa cum este definit la paragraful 2.2.2 și în colaborare cu formatorul (formatorii) EMSA. Contractantul trebuie să promoveze un grad ridicat de participare activă a tuturor participanților la curs și, în acest sens, exercițiile/studiile de caz menționate ar trebui să fie furnizate în clasă, participanții fiind împărțiți în grupuri. În plus, documentația justificativă trebuie să includă note complete de formare care trebuie distribuite participanților.
cel mai economic