Detalii licitaţie

Titlu:
Contract-cadru pentru studii care oferă consultanță științifică în sprijinul pol...
Autoritate contractantă:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data de publicare pe TED:
30/06/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
01/10/2018
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
2
Lotul 2: Consultanță științifică în sprijinul PCP în apele Atlanticul din partea de veste a UE și în regiunile ultraperiferice ale UE.
Aceasta este o procedură de licitație sub forma unei proceduri deschise pentru a încheia un contract-cadru multiplu în cascadă, pentru studii care oferă consultanță științifică în sprijinul punerii în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului în: — Lot 2: Apele Atlanticul din partea de veste a UE și regiunile ultraperiferice ale UE. Contractul-cadru multiplu va fi încheiat cu maximum 3 ofertanți selectați. Obiectivul general al acestui contract-cadru multiplu este de a oferi Comisiei Europene un instrument flexibil pentru a solicita consultanță științifică specifică și în timp util pentru gestionarea pescuitului sau alte servicii specifice necesare pentru a furniza consultanță în sprijinul PCP în apele Atlanticul din partea de veste a UE și regiunile ultraperiferice ale UE. Sarcinile care urmează să fie prestate sunt detaliate în continuare în caietul de sarcini al licitației, secțiunea 1.
cel mai economic