Detalii licitaţie

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Titlu:
Întreținere a instalațiilor și lucrărilor electrice, IVC și sanitare din clădiri...
Autoritate contractantă:
European Court of Auditors (ECA)
Data de publicare pe TED:
24/10/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
30/11/2018
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
1
Întreținerea instalațiilor și a lucrărilor electrice
Serviciile de întreținere acoperite de prezentul contract sunt următoarele:— toate operațiunile de întreținere preventivă,— toate operațiunile de întreținere corectivă,— toate serviciile la conducte,— toate serviciile de asistență pentru managementul de mediu,— asistență în timpul controalelor periodice efectuate de către un organism autorizat.Aceste servicii vor fi prestate pe întreaga durată a contractului, în funcție de necesitățile Curții.Lucrările la electricitate, care nu vizează intervențiile acoperite de serviciile de întreținere, a căror necesitate ar apărea pe durata contractului, se referă, în special, la modificări minore și/sau la proiecte de reamenajare sau renovare sau de monitorizare lucrărilor efectuate de către o companie-terță. Modificări minore pot fi făcute pe întreaga durată a contractului, în funcție de necesitățile Curții, în timp ce proiectele de reamenajare sau renovare sunt operațiuni mai complexe care necesită intervenția mai multor companii. Fiecare dintre aceste proiecte va fi finalizat o singură dată în pe parcursul contractului.Lista principalelor instalații avute în vedere în cadrul contractului este prezentată în anexa 2A. Descrierea lor tehnică și cantitativă este oferită doar cu titlu indicativ. Această listă nu este exhaustivă și, dacă este necesar, trebuie completată de către contractant. Se presupune că toate instalațiile sunt în stare bună de funcționare. Toate echipamentele, instalațiile și accesoriile auxiliare sunt considerate parte integrantă a instalațiilor.Curtea a întocmit o listă provizorie și neexhaustivă a serviciilor și furnizărilor care ar putea fi solicitate de curte, fie în cadrul întreținerii corective, fie în cadrul lucrărilor conexe acestui contract (Anexa 2C). Aceasta nu reprezintă un angajament al curții de a solicita realizarea acestor prestații/lucrări și este posibil ca aceasta să se modifice în timp și în funcție de necesități.
preț