Detalii licitaţie

Titlu:
Sprijinirea politicilor privind gazele fluorurate cu efect de seră (4 Loturi)
Autoritate contractantă:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data de publicare pe TED:
29/12/2018
Termen pentru primirea ofertelor:
25/02/2019
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
3
Prețul HFC și eliminarea treptată
Obiectivul general este de a analiza aspectele pieței și economice ale cererii și ofertei de hidrofluorocarburi și de tehnologii alternative pentru folosirea pe plan intern de către DG CLIMA, care sprijină monitorizarea efectelor Regulamentului (UE) nr. 517/2014.Obiectivele specifice ale acestui contract sunt următoarele:— de a monitoriza și de a analiza evoluția pieței și a prețurilor pe piața mondială și cea a UE pentru hidrofluorocarburi,—de a evalua funcționarea și impactul sistemului cotelor,— de a analiza impactului eliminării treptate asupra inovării în sectoarele relevante,— de a evalua amploarea comerțului ilegal și de a identifica societățile neconforme atunci când este posibil.
cel mai economic