Detalii licitaţie

Titlu:
Servicii de traducere în limbile bulgară, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, es...
Autoritate contractantă:
European Parliament, DG Translation
Data de publicare pe TED:
18/03/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
16/04/2019
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
11
Servicii de traducere în limba irlandeză
Furnizarea de servicii de traducere a documentelor lingvistice cu sursă monolingvă şi multilingvă din limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în limba irlandeză. Volumul maxim estimat al paginilor care trebuie traduse pe an este de 30500.
cel mai economic