Detalii licitaţie

Titlu:
Lucrări pentru Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Autoritate contractantă:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data de publicare pe TED:
14/10/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
27/11/2019
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
1
Noi lucrări de punere în aplicare sau renovare
Domeniul de aplicare al serviciilor corespunzătoare lotului 1: noi lucrări de punere în aplicare sau renovare este:1) Implementarea materială a noilor lucrări de execuție și/sau renovare al căror buget de proiect este de peste 60 000 EUR și sub sau egal cu 750 000 EUR (bugetul de execuție a contractului), din documentația tehnică a implementării, inclusiv furnizarea și instalarea echipamentelor și a tuturor materialelor, testări și controale, manopera și metodele de construcție, care garantează respectarea termenelor, prețurilor și calității stabilite în cadrul proiectelor și/sau documentației tehnice;2) Darea în folosință a facilităților aferente fiecărei lucrări sau executarea instalației;3) Servicii de curățenie după lucrări;4) Livrarea documentației de execuție eferentă executării lucrării sau a instalației;5) Întreținerea corectivă a instalațiilor în perioada de garanție aferentă. Întreținerea preventivă va fi atribuită obligatoriu companiei de întreținere generală a EUIPO, așa cum se indică în contract;6) Toate activitățile tehnice, administrative, organizatorice și de inspecție necesare pentru a garanta calitatea necesară a lucrărilor, instalațiilor implementate și modificările operaționale.
cel mai bun raport preț-calitate
ES521