Detalii licitaţie

Titlu:
Anchetă LUCAS (sondaj statistic areolar privind utilizarea/ocuparea terenurilor)...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG EUROSTAT
Data de publicare pe TED:
23/07/2021
Termen pentru primirea ofertelor:
08/09/2021
Status:
Închisă
Informaţii referitoare la lot
6
LUCAS 2022 – Servicii de asistență, asistență tehnică și controlul calității
Obiectivele lotului 6 sunt:• pregătirea lansării anchetei LUCAS 2022;• asigurarea de cursuri de formare pentru managerii de proiect din loturile 1-5 și pentru managerii de sondaj în coordonare cu contractantul lotului 7 (DMT) și al lotului 8 (formare privind pășunile). Prezența managerului de proiect pentru lotul 7 și a persoanei care asigură formarea privind instrumentul de gestionare a datelor (lotul 7) sunt solicitate pe parcursul întregii perioade;• să furnizeze servicii de asistență tehnică și de control al calității Comisiei și contractorilor sondajului (loturile 1-5) care realizează ancheta LUCAS în 2022. În cadrul acestui lot, serviciile de control al calității acoperă controlul calității datelor colectate în cadrul anchetei pe teren LUCAS 2022 și al campaniei de fotointerpretare LUCAS 2022.Calendarul tuturor sarcinilor din cadrul acestui lot va depinde în mare măsură de progresul loturilor 1-5, care la rândul său vor depinde de condițiile contractuale și climatice.Din numărul total de puncte evaluate de contractanții loturilor 1-5 (puncte fotointerpretate pentru funcția peisagistică, puncte in situ și puncte fotointerpretate), contractantul pentru lotul 6 va realiza următoarele controale:• verificarea a maximum 10 000 de puncte foto-interpretate in situ,• verificarea a 66 660 de puncte care au fost vizitate pe teren,• verificarea suplimentară a 20 000 de fotografii pentru anonimizare,• verificarea a 25 000 de puncte din cadrul campaniei de foto-interpretare.
cel mai bun raport preț-calitate
1,160,000.00 EUR
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000