Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podporné štúdie pre vypracovanie politických kritérií pre 3 skupiny produktov: „...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
26/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Podpora pre vypracovanie kritérií EÚ týkajúcich sa ekologického verejného obstarávania pre skupinu produktov: „zobrazovacie zariadenie“
Obstarávanie je zamerané na poskytnutie služieb Komisii, ktoré budú pomáhať pri vypracovaní alebo revízii kritérií pre environmentálnu značku EÚ a kritérií ekologického verejného obstarávania EÚ pre rôzne posudzované skupiny produktov. V rámci časti 3 sa požaduje podpora pre vypracovanie kritérií EÚ týkajúcich sa zeleného verejného obstarávania pre skupinu produktov „zobrazovacie zariadenie“.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka