Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby týkajúce sa poskytnutia kapacít na plánovanie, vykonanie a hodnotenie kur...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
25/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Odborná príprava pre koordinačnú jednotku pohotovostného lekárskeho tímu (emergency medical team coordination cell – EMTCC) v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
Dodávateľ má za úlohu zabezpečiť plánovanie, organizovanie a podporu pre celkovo 2 kurzy odbornej prípravy pre EMTCC, 1 v roku 2017 a 1 v roku 2019. Každý kurz bude mať kapacitu 24 účastníkov a bude trvať 5 celých dní výučby (bez času na cestovanie). WHO schváli celkový koncept kurzu, učebné plány, harmonogramy kurzu a vzorové hodiny výučby v rámci kurzu. Dodávateľ nemá za túto časť žiadnu zodpovednosť. Konzorcium musí zabezpečiť úzku spoluprácu, aby WHO mohla včas finalizovať plánovanie.
Cena