Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb prepravy cestujúcich po mori.
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/09/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Služby prepravy cestujúcich po mori – jednotlivé lode plne rezervované pre Frontex bez ohľadu na počet dostupných miest
Preprava cestujúcich medzi určenými prístavmi v Grécku a Turecku v zmysle ustanovení súťažných podmienok.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka