Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb športového inštruktora (časť 1) a fyzioterapeuta (časť 2) p...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/11/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
09/12/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Poskytovanie služieb fyzioterapeuta
Časť 2: po dobu 3 x 2 hodiny/týždeň bude fyzioterapeut pokrývať tie isté úlohy ako inštruktor a tiež bude pomáhať tým užívateľom, ktorí majú zdravotné problémy. Služby sa budú poskytovať počas týchto časových úsekov: 12:00 – 14:00 hod. pondelok až piatok a 17:00 – 19:00 hod. pondelok až štvrtok.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka