Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcové zmluvy na služby údržby zariadení na testovanie emisií Spoločného výskum...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/11/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
19/12/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Časť 1 – zariadenie na meranie emisií a bezpečnostné systémy
Služby preventívnej a opravnej údržby zariadenia na meranie emisií a bezpečnostných systémov pre laboratórium VELA. Toto obstarávanie bude zahŕňať špecifické časti a súčasti zariadení VELA 1, VELA 2, VELA 3, VELA 5, VELA 6, VELA 7, VELA 8, VELA 9 a niekoľko samostatných nástrojov.
Cena