Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Desaťročné a dvojročné poistenie zodpovednosti a poistenie zodpovednosti dodávat...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/01/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Poistné krytie zodpovednosti za škodu dodávateľa v súvislosti s projektom na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Vaclav Havel v Štrasburgu
Cieľom tejto zákazky je pokryť, bez požiadavky zodpovednosti, platby za všetky práce potrebné na opravu škôd, čo sa týka príčin a následkov, a to aj v dôsledku poškodenia podložia, rovnakej povahy, ako sú škody, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť dodávateľa podľa článku 1792-1 francúzskeho občianskeho zákonníka, v prípade výrobcov a podobných osôb, ako aj technického inšpektora za podmienok článku 1792 francúzskeho občianskeho zákonníka, t. j. škôd, ktoré: — ohrozujú pevnosť základných konštrukcií v rámci stavebného procesu, — majú vplyv na uvedené konštrukcie v 1 z ich základných častí alebo 1 z ich prvkov zariadenia, čím sa stávajú nevyhovujúcimi na ich určené použitie, — majú vplyv na pevnosť 1 z ich prvkov zariadenia nevyhnutného z hľadiska použiteľnosti, základov, skeletu, uzavretých alebo krytých konštrukcií podľa článku 1792-2 francúzskeho občianskeho zákonníka. Práce potrebné na opravu škôd budú tiež zahŕňať: — náklady na práce zahŕňajúce akúkoľvek potrebnú demoláciu, odpratanie, odstránenie alebo demontáž, podopretie, výmenu alebo opätovnú montáž vrátane vykopania pôdy a rastlín a ich opätovného vrátenia na miesto, — náklady poistenia zodpovednosti dodávateľa za opravy vykonané po vzniku škody, ktorá je predmetom poistenia, ak sú samotné práce predmetom povinného poistenia zodpovednosti dodávateľa.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka