Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb týkajúcich sa bankovníctva a platobných kariet.
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/01/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
24/02/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Služby súvisiace s platobnými kartami
Predmet tejto výzvy sa súťaž sa týka obchodných bánk alebo poskytovateľov platobných služieb z Európskej únie s cieľom poskytovať bankové služby súvisiace so spracovaním prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb a platobnými kartami. Táto časť sa týka služieb súvisiacich s platobnými kartami.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka