Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie plánovaných spravodajských služieb a spravodajských služieb na požia...
Obstarávateľ:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/02/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
13
Poskytnutie plánovaných spravodajských služieb a spravodajských služieb na požiadanie – sieť spravodajcov Eurofoundu – Maďarsko
Poskytovanie plánovaných spravodajských služieb a spravodajských služieb na požiadanie v súvislosti s Maďarskom.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka