Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Priama zmluva na obstarávanie služieb pre podrobný návrh gréckeho trhu s elektri...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Návrh gréckeho trhu s elektrickou energiou – časť 3
Štúdia o návrhoch týkajúcich sa opatrení na zníženie potenciálnej trhovej sily pre grécky trh s elektrickou energiou.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka