Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technické sekretariáty pre skupinu notifikovaných orgánov podľa týchto smerníc: ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
06/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
5
Smernica o tlakových zariadeniach (PED) – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ, a smernica o jednoduchých tlakových nádobách – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ
Cieľom tejto výzvy na súťaž je určiť technický sekretariát pre skupinu orgánov posudzovania zhody stanovených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26.2.2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka