Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby, služby referenčného porovnávania a konzultačné služby v oblas...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Konzultačné služby (konzultácie a štúdie na vysokej úrovni)
Konzultačné služby (konzultácie a štúdie na vysokej úrovni) musia pokrývať potreby zúčastnených inštitúcií EÚ, čo sa týka voliteľných a individuálnych, neštandardných informácií týkajúcich sa otázok na vysokej úrovni a strategických otázok. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka