Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právne služby.
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Časť 2: Holandské zamestnanecké a pracovné právo vrátane daňového práva, práva v oblasti dôchodkov a príspevkov a právo v oblasti zdravia a bezpečnosti
Pre časť 2: Europol uplatňuje zdravotné a bezpečnostné normy Holandska. Príležitostne sa vo veciach zamestnaneckého a pracovného práva požaduje holandské právne poradenstvo vrátane práva v oblasti dôchodkov a príspevkov, sociálneho zabezpečenia a daní.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka