Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právne služby.
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Časť 3: Právo v oblasti verejného obstarávania EÚ vrátane poradenstva a možného zastupovania pred Všeobecným súdom
Časť 3: Europol má interné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. To znamená, že základná práca sa vykoná interne a právne poradenstvo sa bude týkať konkrétnych údajov (napr. kritické vstupné údaje o obhajobách vypracovaných Europolom) a taktického poradenstva, ako aj potenciálnych prekladov do francúzštiny. Právny tím Europolu je potrebné zapojiť a viesť s ním konzultácie počas každého kroku konania.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka