Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Príprava a realizácia 4. Európskeho prieskumu podnikov (ECS).
Obstarávateľ:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie o časti
1
Prieskum v oblasti počítačom podporovaných pohovorov (Computer-assisted Web interviewing – CAWI) s podporou telefonického kontaktovania a monitorovania
Dodávateľ bude musieť pre časť 1 spravovať riadenie aj pohovor so zástupcami zamestnancov prostredníctvom prieskumu v oblasti počítačom podporovaných pohovorov (CAWI). Monitorovanie respondentov by sa malo vykonávať prostredníctvom počítačom podporovaných telefonických rozhovorov (computer-assisted telephone interviewing – CATI).
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka