Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová dohoda na širokú škálu technických prác a štúdií súvisiacich so správou ...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
20/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
S1
Architekt
Cieľom podľa rámcovej zmluvy je vykonať architektonické úlohy alebo komplexné úlohy „integrovaného riadenia projektu“ (najmä úlohy v oblasti architektúry), ako aj príležitostné úlohy.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka